انتخاب زبان

مدیر عامل

مجتبی کریمی - فارق التحصیل عمران


مشاور نفت و گاز و پتروشیمی

منوچهر اقانژاد - کارشناس و مدیر برتر نفت و گاز در ایران


مشاور مدیریت و برنامه ریزی

مرتضی خالقی فر - کارشناس مدیریت اجرایی


 

مدیر برنامه ریزی و تولید

مرتضی باقیات اصفهانی - کارشناسی ماشین ابزار


مدیریت بازرگانی

محمد علی کریمی - کارشناسی متالوژی


مدیر R&D شرکت

محمود زنده دل - دکترای تخصصی شیمی معدنی


مدیریت امور قراردادها-مدیر امور مالی

منصور رحمتی - کارشناس ارشد مدیریت


مدیر اجرایی پروژه

امید شریف - کارشناس اجرایی


مدیریت فناوری اطلاعات

علی عبدالصمدی - مهندسی برق


مدیریت مالی

مهری محسن پور - لیسانس حسابداری